Om Wellsec

Skjutportar
Stockholm

Wisniowskis skjutportar har en automatik inuti stålstolpen, en lösning som är den enda i sitt slag på marknaden, och är vad som gör skjutporten unik.
Vi jobbar inom Stockholm med omnejd.

Vi säkrar upp din fastighet med stil

Hållbarhet och teknologi

Slagportar

Effektivt skydd

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade Wisniowski-stängsel kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkat stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

System Duplex — Dubbelt skydd

I en kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har Duplex-system en förlängd användningstid för Wisniowskis stängsel. Hela tiden, oberoende på väder, kan vi vara säkra att fastighetsstängsel från Wisniowski kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

Som håller i flera år

Alla delar som ingår i fastighetsstängsel Wisniowski behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att doppa först kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad, det skyddar Wisniowski-stängsel mot rostangrepp under flera år.

Beprövade i alla förhållanden

Wisniowskis förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning. Det är tack vare sådana egenskaper som kan garantera mest gynnsamma rostskydd för stålytor.

Frågor och Svar
Skjutportar Stockholm

En skjutport är en typ av garageport som öppnas och stängs genom att glida horisontellt åt sidan istället för att fällas upp eller ned. Den består vanligtvis av flera sektioner som är monterade på en spårmekanism. När porten öppnas skjuts sektionerna åt sidan längs spåret för att skapa en öppning.

Se våra senaste inlägg på Facebook

Skjutportar kan tillverkas av olika material, men de vanligaste är stål, aluminium och trä. Stål är populärt på grund av dess hållbarhet och säkerhetsegenskaper. Aluminium är lättare och korrosionsbeständigt. Träportar ger en varmare och mer traditionell estetik.

Wellsec är återförsäljare av Wisniowski som är ett varumärke inom tillverkning och försäljning av olika typer av byggnadsprodukter samt lösningar. De är välkända för sina innovativa och högkvalitativa produkter inom områden som garageportar, industriportar, stängsel, grindar och dörrar.

En av fördelarna med skjutportar är att de inte tar upp takutrymme eller utrymme inne i garaget, vilket är fördelaktigt om du har begränsat utrymme. De är också lämpliga för garage med en ojämn markyta. Skjutportar kan vara robusta och erbjuda extra säkerhet.

Vi leverar och installerar främst i Stockholm samt Mälardalsregionen. Befinner du dig utanför dessa regioner är du varmt välkommen att kontakta oss så kikar vi på möjligheterna tillsammans.

Tack vare Wasa Kredit erbjuder vi delbetalningslösningar som är anpassningsbara, se prisexempel ovan. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vilka delbetalningsmöjligheter som finns. 

En säkerhetsfunktion som rekommenderas för skjutportar är närvarodetektering, vanligtvis genom användning av fotoceller. Detta gör att porten stannar och går tillbaka om den upptäcker hinder under öppnings- eller stängningsprocessen. Det kan också finnas säkerhetslås eller kodsystem för att förhindra obehörig åtkomst.

Ja, det är möjligt att automatisera en skjutport med en garageportöppnare. En professionell installation av en garageportöppnare kan göra det möjligt att öppna och stänga skjutporten med en fjärrkontroll eller en knapp på väggen.

För att säkerställa långvarig prestanda hos en skjutport, bör du vidta följande underhållsåtgärder:

  1. Regelbunden rengöring: Rengör porten regelbundet med mild tvållösning och vatten för att avlägsna smuts och skräp. Undvik starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada ytbeläggningen.

  2. Smörjning: Smörj de rörliga delarna, inklusive hjul, spår och gångjärn, med ett smörjmedel som är specifikt avsett för garageportar. Detta hjälper till att minska friktionen och säkerställa smidig drift.

  3. Inspektion av mekanismer: Regelmässigt inspektera och justera spåren och hjulen för att säkerställa att de är i gott skick och rätt justerade. Kontrollera också gångjärnen och eventuella fjädrar för slitage eller skador.

  4. Kontroll av säkerhetsfunktioner: Testa regelbundet säkerhetsfunktionerna på skjutporten, som fotoceller eller närvarodetekteringssystem, för att säkerställa att de fungerar korrekt. Se till att de reagerar på hinder genom att stoppa och gå tillbaka.

  5. Rengöring av spåren: Håll spåren fria från smuts, löv eller andra föremål som kan blockera rörelsen. Använd en borste eller dammsugare för att rengöra spåren regelbundet.

  6. Kontroll av säkerhetslås och kodsystem: Om din skjutport har säkerhetslås eller kodsystem, kontrollera regelbundet att de fungerar korrekt och byt ut batterierna om det behövs.

  7. Professionell service: Vid behov, anlita en professionell tekniker för att genomföra en grundlig inspektion och underhåll av din skjutport. De kan identifiera eventuella potentiella problem och utföra nödvändiga reparationer eller justeringar.

Fun fact om skjutportar Stockholm:

En intressant fact om skjutportar i Stockholm är att de spelar en viktig roll i stadens arkitektur och stadsmiljö. Många äldre byggnader och historiska platser i Stockholm har bevarade skjutportar som en del av sin ursprungliga design.

En specifik plats där skjutportar är framträdande är Gamla stan, Stockholms historiska stadskärna. Här kan man hitta flera vackra och välbevarade skjutportar som användes som försvarsmekanismer under medeltiden. Dessa portar var en del av stadsmurarna som omgav Gamla stan för att skydda den från angrepp.

En känd skjutport i Stockholm är Köpmangatan-porten, som är en del av Stockholms stadsmur. Denna port har funnits sedan 1600-talet och är ett av få återstående exempel på skjutportar i Stockholm. Den har en fascinerande historia och ger besökare en inblick i stadens försvarssystem under tidigare epoker.

Det är intressant att se hur skjutportar har bevarats som en del av Stockholms historia och hur de bidrar till stadens karaktär och charm. Genom att bevara och underhålla dessa portar visar Stockholm sin stolthet över sin historiska och arkitektoniska arv.