Om Wellsec

Policy

Vi kombinerar högklassig hårdvara, den senaste tekniken inom IT med erkända produkter från globala varumärken inom säkerhet.

Verksamhetspolicy

Wellsec är en programvaruutvecklare, systeminstallatör och serviceorganisation i ett och samma bolag. Vårt system av mjuk- och hårdvara används för styrning och planering av trafikflöden på byggarbetsplatser och industrier.

Wellsec erbjuder också produkter och tjänster inom grindar, stängsel, säkerhet, nätverk, installation och service till privatpersoner.

Vi skall utveckla och leverera vårt unika trafikflödessystem genom att vara flexibla, innovativa och ha hög servicegrad för att hjälpa våra kunder i deras logistik-, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska erbjuda privatpersoner bästa tänkbara helhetslösningar med kvalitetsprodukter, installation och service. Vi ska upprätthålla hög kompetens, välja rätt material och rätt utförande i ett nära samarbete med kunder, kravställare och leverantörer. Genom detta förbättrar vi ständigt vår egen och våra kunders verksamhet.

Vi skall bevaka och följa gällande lagstiftning samt förebygga förorening av mark, luft och vatten. Vi skall verka för att minska miljöpåverkan från oss själva och våra leverantörer avseende material, transporter och avfall. Vårt avancerade system för styrning av trafikflöden bidrar till att sänka våra kunders och brukares miljöpåverkan.

Wellsec skall alltid ha ett vänligt, trevligt och utvecklande arbetsklimat samt ha motiverad personal. Detta genom att vara lyhörda för medarbetares förslag och önskemål samt förebygga risker i arbetsmiljön. Vårt mål är att ingen ska må dåligt på jobbet på grund av skadlig stress eller kränkande särbehandling.

Denna policy antogs av Wellsec AB den 4 maj 2020.

Mathias Esselström,
VD Wellsec AB