Om Wellsec

Wellsec Blogg

10 sätt att skydda sig mot inbrott

Skydda sig mot inbrott

Inbrott är en av de mest skrämmande upplevelserna som en person kan uppleva, och det kan leda till stora förluster både ekonomiskt och emotionellt. Att ta några enkla åtgärder för att skydda ditt hem kan emellertid minska risken för inbrott och göra det svårare för tjuvar att bryta sig in.

Ett första steg i att skydda ditt hem från inbrott är att säkerställa att alla dörrar och fönster har högkvalitativa lås som fungerar ordentligt, oavsett om de är mekaniska eller elektroniska. Det är viktigt att låsen är svåra att bryta upp från både utsidan och insidan. Att installera säkerhetsdörrar eller slagportar och grindar på bottenvåningen kan också göra det svårare för tjuvar att ta sig in.

Att byta ut gamla och slitna dörrar samt fönster mot nya produkter som är svårare att bryta upp är också en viktig åtgärd för att skydda ditt hem. Undvik att lämna värdesaker synliga genom fönstren, särskilt när du inte är hemma. Detta kan locka till sig tjuvar som söker efter möjligheter att ta sig in och stjäla värdesaker.

Säkerhetsbelysning utanför huset är ytterligare en åtgärd för att skydda ditt hem. Detta kan avskräcka tjuvar och göra det svårare att ta sig in i huset. Du kan också använda timerbaserade ljus för att simulera att någon är hemma när du är borta.  Installation av ett säkerhetsalarm eller en övervakningskamera är också ett effektivt sätt att skydda ditt hem från inbrott. Dessa kan larma dig och/eller en säkerhetsfirma om någon försöker ta sig in i huset.

Sist men inte minst är det viktigt att undvika att lämna dörrar och fönster olåsta, även om du bara ska lämna huset för en kort tid. Tjuvar tar ofta tillfället i akt och är snabba på att utnyttja öppna dörrar och fönster. Genom att vidta dessa åtgärder kan du minska risken för inbrott och skydda ditt hem samt din familj från oönskade intrång.

10 tips

  1. Installera bra lås på dörrar och fönster. Låsen bör vara av hög kvalitet och säkra från insidan och utsidan.
  2. Sätt upp fastighetsstängsel eller säkerhetsdörrar på dörrar och fönster, särskilt om du bor på bottenvåningen.
  3. Installera en säkerhetsdörr i anslutning till ytterdörren samt en dörrkedja eller en spionögla.
  4. Byt ut gamla och slitna dörrar samt fönster mot nya som är svårare att bryta upp.
  5. Installera säkerhetsbelysning utanför huset, särskilt vid entréer och garage.
  6. Se till att du inte lämnar värdesaker synliga genom fönstren, särskilt när du inte är hemma.
  7. Använd timerbaserade ljus för att simulera att någon är hemma när du är borta.
  8. Installera säkerhetsalarm eller en övervakningskamera som larmar dig och/eller en säkerhetsfirma om någon försöker ta sig in i huset.
  9. Var försiktig med att ge ut nycklar till ditt hem till personer som du inte känner väl.
  10. Undvik att lämna dörrar och fönster olåsta även om du bara ska lämna huset för en kort tid.

 

Många Svenskar har börjat skydda sig mot inbrott genom att installera moderna säkerhetssystem och övervakningskameror, något som Wellsec även erbjuder. En kombination av kvalitativa lås, bra grind, stängsel/staket, alarm, passagesystem, övervakningssystem samt belysning är alltid att rekommendera.

 

Fakta om inbrott i Sverige

Skydda sig mot inbrott

Inbrott är ett allvarligt brott och kan orsaka mycket skada och obehag för dem som drabbas. I Sverige är inbrott en av de vanligaste formerna av brott som begås, och det finns mycket statistik som visar på detta. Här är några fakta och statistik om inbrott i Sverige.

Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) så skedde det 17 956 anmälda inbrott i bostäder och fritidshus i Sverige år 2020. Detta var en minskning med 14 procent jämfört med året innan, vilket kan bero på att många svenskar tillbringade mer tid hemma på grund av coronapandemin.

I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är risken för inbrott högre än i resten av landet. I Stockholm anmäldes det exempelvis 3 612 bostadsinbrott år 2020. Göteborg hade 1 524 anmälda bostadsinbrott och Malmö hade 1 361 anmälda bostadsinbrott samma år.

Enligt Brå är tiden mellan klockan 15.00 och 21.00 den tid på dygnet då flest bostadsinbrott sker. Under helgerna sker det också fler inbrott än under veckorna, och juli månad är den månad då flest inbrott i bostäder sker.

De flesta bostadsinbrott sker genom att tjuven tar sig in genom en dörr eller fönster. I vissa fall använder tjuvar också olika verktyg för att bryta upp lås och dörrar. Enligt Brå är det vanligaste stöldgodset som tjuvarna tar med sig kontanter, smycken och elektronik som exempelvis mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. Genom att skydda sig mot inbrott behåller du dina värdesaker säkra.

För att förebygga inbrott i bostäder rekommenderar Brå att man installerar godkända lås på dörrar och fönster, samt att man använder larm och övervakningskameror. Man bör också undvika att lämna värdesaker synliga genom fönstren och man bör aldrig lämna dörrar och fönster öppna när man inte är hemma.

Inbrott i bostäder och fritidshus är ett allvarligt problem i Sverige och kan orsaka stor obehag för dem som drabbas. Genom att vidta enkla åtgärder för att skydda sitt hem och sina ägodelar kan man minska risken för inbrott och skydda sig själv och sin familj.

Läs mer om polisens tips här för att skydda sig mot inbrott.

Vi har fler inlägg

Mer att utforska