Om Wellsec

Wellsec

Vi kombinerar de bästa av tre världar: Högklassig hårdvara, den senaste tekniken inom IT och etablerade produkter från globala varumärken inom säkerhet. Allt för att leverera förstklassig service till dig eller ditt företag.

Om Wellsec

År 2008 grundades Wellsec AB av Mathias och Anita Esselström med ett syfte att leverera trygga och integrerade säkerhetslösningar för olika tillträden inom bygg- och fastighetssektorn. Wellsec har sedan start levererat ett flertal större avancerade säkerhetssystem. 

Vi skiljer oss markant från de flesta andra leverantörer av grindlösningar. Vår personal har en lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, IT-branschen och tillverkningsindustrin. Tillsammans fokuserar vi på att leverera mer än endast en pusselbit i kedjan, utan vi tar ett helhetsansvar för både funktionen och systemet. Det vi gör är att knyta ihop hårdvaran med passagesystem och logistiksystem för bland annat effektiva flöden, systemövervakning och service.

Vi tror också på att god kvalitet lönar sig i det långa loppet och säljer därför enbart grindar som är kontrollerade av ett externt kontrollorgan enligt EN 13241-1. Grindarna är utvecklade på ett sätt där utgångspunkten alltid är att det ska gå snabbt och smidigt i kombination med många år av bekymmersfritt användande. God kvalitet är även något vi värderar på andra delkomponenter som IT-utrustning och styrelektronik. 

År 2016 öppnade vi för första gången upp dörrarna till vår egna mekaniska verkstad där vi utför produktion och service i egna lokaler. Vi har sedan dess en egen utveckling av elektronik och mjukvaror.

Välkommen till oss!

Historia

Det är 2013 och makarna Anita och Mathias Esselström har fullt upp med att driva det familjeägda låssmedsföretaget. Säkerhet och stöldskydd är en självklar del av deras vardag. Då och då har de utfört jobb på byggplatser och slagits av hur öppna och obevakade de flesta byggen är. De är övertygade om att det finns bättre sätt att lösa säkerheten och passager till och från byggplatserna.

Samtidigt har några innovativa och drivande personer inom Stockholm stad reflekterat över logistiken kring de stora byggprojekten inom staden. Det fungerar inte tillfredställande. De har en tydlig vision om att kommunen måste ta ett ansvar för övergripande och gemensamma frågor, tex säkerhet och logistik, när många olika aktörer bygger inom samma område.

Av en tillfällighet kommer Anita och Mathias i kontakt med visionärerna på Stockholm stad. En kompletterande och nödvändig kompetens knyts till samarbetet. Thomas Walldof, med lång erfarenhet av IT, systemutveckling och digital säkerhet, slår sig ihop med makarna Esselström. Företaget Wellsec är nu sjösatt och tar det första klivet mot att bli en innovativ systemleverantör inom bygglogistik.

Vägen framåt

Under de första åren utvecklas systemet stegvis och fler funktioner adderas. I den inledande fasen är målet i första hand att automatisera grindöppningarna till in- och utfarterna på byggområdena för att slippa tunga kostnader och administration för grindvakter. De automatiserade grindarna kopplas ihop med planeringssystemet. Man har nu skapat ett system som ser till att skalskyddet i normalläget är stängt, och bara öppnar för godkända leveranser och transporter.

Med tiden läggs större fokus på logistikutmaningarna. Wellsec etablerar sig som Sveriges enda systemleverantör av trafik- och logistiklösningar vid och kring byggplatser. Alltså en slags flygledarfunktion som i realtid håller koll på byggtrafiken både i staden och vid byggena.

Vision

Förutom erfarenheter från de stora projekt vi levererat till kommuner och företag har vi också lärt oss mycket i samarbeten med den akademiska världen, logistikexperter och otaliga diskussioner med kunniga personer inom byggbranschen.

Ur den här samlade kunskapen har vi formulerat en vision:

Wellsec vill hjälpa kommuner och byggföretag att

· Minska olyckor och dödsfall inom städer och på byggplatser.

· Minska miljöpåverkan från byggtrafiken med fokus på den lokala miljön.

· Effektivisera bygglogistiken i realtid för snabbare byggtider och lägre byggkostnader.

· Sänka kostnader för transporter till byggplatserna.

· Skapa ordning och reda med möjlighet till realtidsinformation, statistik och uppföljning.