Om Wellsec

Slag-portar och grindar

Hos oss på Wellsec hittar du helhetslösningar med Wisniowskis produker. Vi löser allt från projektering till att färdigställa arbetet för bland annat slagportar och grindar till din bostad.

Tvåbladiga slagportar — Manuellt och med drift

Karaktäristik

Skapa en större säkerhet med tvåbladiga slagportar! Med dessa får du:

 • CE-märkt tvåbladig grind som levereras med grindstolpar i metall eller monteras på befintliga eller nya granitstolpar eller murade stolpar av tegel eller lecablock
 • Justerbara gångjärn med valbar infästning som styrs av grindstolpen
 • Beroende på mönster i grindblad utgörs ifyllnaden av stålprofiler eller stänger, man kan öka eller minska avståndet från standard om man exempelvis har hund som skall hindras från att smita ut från gården
 • Symmetrisk bladindelning som standard
 • Manuell port är utrustad med lås och regel som blockerar passivt blad mot underlag
 • Port med motordrift behöver inget lås, grindbladen hålls stängda med hjälp av motorerna
 • Flertalet säkerhetssystem kan väljas till grinden såsom magnetslinga, klämskydd, extra fotoceller
 • Porttelefon, öppning via app, fjärrkontroll eller Google home.

Manuell

Automatisk

Grindar

Information

Våra grindar är CE-märkta som levereras tillsammans med grindstolpar i metall – alternativt, om det redan finns, så monteras de på redan befintliga granitstolpar. Murade stolpar av tegel eller lecablock går självklart bra att montera på också.

Beroende på mönster i grindbladen utgörs ifyllnaden av stålprofiler, eller stänter, som gör att man kan justera avståndet från standard. Detta är bra om man till exempel har en hund som man vill hindra från att smita från gården.

Dessa har, som ovanstående, porttelefon med en öppning via app, fjärrkontroll eller Google home.

Mönster

Med Wisniowski har du fler valmöjligheter än med någon annan leverantör. Med dem kan du välja och vraka bland olika mönster till din framtida grind, så att den smälter in fint med din bostad. Kika nedan för inspiration!

Slagportar

Effektivt skydd

Varmförzinkning är en effektiv och ekonomisk teknik både i tillverkningsprocessen och under användningen. Varmförzinkade Wisniowskistängsel kräver ingen extra ytbehandling under flera år. Under användningsperioden finns det inget behov av att ytterligare rostskydda delarna med dyra rostskyddsmedel som det är i fallet med andra, traditionella stängsel. Förzinkad stål kan återvinnas och skräpar inte ner eller belastar miljön.

Beprövade i alla förhållanden

Wisniowski förzinkningsprocess motsvarar europeisk standard SS-EN ISO 1461 som garanterar rätt kvalitet på förzinkade produkter. Zinklager är motståndskraftig mot så väl höga som låga temperaturer samt UV-strålning. Det är tack vare sådana egenskaper som kan garantera mest gynnsamma rostskydd för stålytor.

Som håller i flera år

Alla delar som ingår i slagportar och grindar från Wisniowski behandlas på det bästa sättet för att skydda mot rost som förzinkning och pulverlackering. Zinklager fås genom att först doppa kemiskt rengjord konstruktion i flytande zinkbad. Det skyddar Wisniowskistängsel mot rostangrepp under flera år.

System Duplex — Dubbelt skydd

Kombination av egenskaper som varmförzinkning och pulverlackering har i Duplex system en förlängd användningstid för Wisniowskistängsel. Hela tiden, beroende på väder, kan vi vara säkra att slagportar och grindar från Wisniowski kommer att se snyggt ut. Användning av RAL-färgpalett ger möjlighet att välja rätt färg på skyddslager av polyester.

FAQ Slagportar & Grindar

Vårt ledningssystem har tidigare varit kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Nya mätningar har gjorts av Swedac ackrediterade SBSC och vi kan glatt berätta att nya ISO certifikat har blivit tilldelade Wellsec. Certifieringen är ett formellt erkännande av att Wellsecs  ledningssystem uppfyller kraven som ställts av ISO och att vi genomgått en granskning av en oberoende tredje part för att verifiera detta. Att driva företag innebär ett stort ansvar när det kommer till hållbara arbetssätt och vi vill vara en del av en mer hållbar marknad där andra företag inspireras till att att följa samma ISO-fotspår som oss.

Svaret på denna fråga beror på flera faktorer, inklusive din egendomsstorlek, stil och arkitektur, säkerhetsbehov och personliga preferenser. Det finns olika typer av grindar och slagportar att välja mellan, till exempel skjutgrindar, svänggrindar, gårdsgårdar eller automatiska slagportar. Det är bäst att konsultera en expert inom grind- och slagportinstallation för att få rekommendationer baserat på dina specifika behov.

Se våra senaste inlägg på Facebook

Grindar och slagportar kan tillverkas av olika material, inklusive stål, aluminium, trä, vinyl och järn. Materialvalet beror på flera faktorer, såsom estetik, underhållsbehov, hållbarhet och budget. Till exempel kan stålgrindar vara starka och långvariga, medan trägrindar kan ge en mer naturlig och varm estetik. Diskutera dina önskemål och krav med oss på Wellsec

Säkerhetsfunktioner kan inkludera kodlås, fjärrkontroller, säkerhetsbelysning, övervakningssystem, sensorer för fordon och fotgängare, samt automatisk stängning och låsning. Det är viktigt att överväga dina säkerhetsbehov och konsultera en expert för att välja de mest lämpliga säkerhetsfunktionerna för din grind eller slagport.

Underhållsbehovet kan variera beroende på materialet i grinden eller slagporten. Generellt sett kan underhåll omfatta regelbunden rengöring, smörjning av gångjärn och mekanismer, inspektion av säkerhetsfunktioner och eventuell byte av slitna delar. Följ tillverkarens rekommendationer och rådgör med oss på Wellsec för att få detaljerade underhållsanvisningar för din specifika grind eller slagport.

Ja, det är vanligtvis möjligt att automatisera en befintlig grind eller slagport. Genom att installera en automatisk grindöppnare kan du lägga till bekvämlighet och funktionalitet till din befintliga grind eller slagport. Automatiseringssystemet kan styra öppning och stängning av grinden eller slagporten med hjälp av fjärrkontroller, kodlås eller sensorer.

För att automatisera en befintlig grind eller slagport kan det krävas vissa anpassningar och installation av automatiskt öppningsutrustning. Det är bäst att kontakta en professionell installatör som specialiserar sig på automatiska grindöppnare för att utvärdera din befintliga grind eller slagport och ge dig rekommendationer om lämpliga automatiseringsalternativ.

Det är också viktigt att säkerställa att din befintliga grind eller slagport är i gott skick och kan fungera smidigt med det automatiserade systemet. En professionell installatör kan hjälpa till att bedöma detta och utföra eventuella nödvändiga reparationer eller justeringar innan automatiseringen genomförs.

 1. Materialval: Vissa material är mer miljövänliga än andra. Till exempel är återvunnet stål eller aluminium resurssnåla alternativ eftersom de minskar behovet av nyproduktion och minskar därmed miljöpåverkan. Trägrindar kan vara ett bra alternativ om träet kommer från hållbart förvaltade skogar.

 2. Underhåll och livslängd: En grind eller slagport med lång livslängd och minimalt underhåll kan vara mer hållbar. Material och ytbearbetningar som är motståndskraftiga mot väder och korrosion kan förlänga livslängden och minska behovet av reparationer eller utbyte.

 3. Energianvändning: Om du väljer att automatisera din grind eller slagport, kan det vara fördelaktigt att välja ett system med låg energiförbrukning. Välj gärna energieffektiva motorer och styrningar som minimerar energiförbrukningen vid öppning och stängning.

 4. Återvinning: Om du överväger att byta ut en gammal grind eller slagport, se till att den gamla utrustningen hanteras på ett miljövänligt sätt genom återvinning eller korrekt avfallshantering. Vissa material, som stål eller aluminium, kan återvinnas och återanvändas.

 5. Lokala restriktioner och tillstånd: Vissa områden kan ha särskilda restriktioner för att bevara den lokala miljön eller skydda naturresurser. Det kan vara bra att undersöka eventuella tillstånd eller regler som gäller för installationen av grindar eller slagportar i din region.