Om Wellsec

Bommar

Wellsec har ett brett utbud av bommar i olika typer och utföranden. Vi säljer, installerar och utför service på alla typer av bommar.

Bommar för
lågfrekvent användning

Bommar

Vi använder oss av FAACs bommar, som är det perfekta valet för enklare och kostnadseffektiva vägbommar.

Bommarna har ett självbärande pulverlackerat stålhus med särskiljande V-form som ger en kompakt design med ett stort inre utrymme.

FAAC
B614

En nyutvecklad vägbom för t.ex. campingar, bostadsrätter eller annan kommersiell användning.

Bommar

Bomlängd

Upp till 5 m

Bomrör

Runt

Användningsfrekvens

50%

Öppningstid / Hastighet

< 3 s (80°)

Max effekt

165 W

FAAC
B680H

En Automatisk 24 V bom med hybridteknik för t.ex. campingar, bostadsrätter eller annan kommersiell användning.

Bomlängd

2 — 8 m

Bomrör

Runt

Användningsfrekvens

100%

Öppningstid / Hastighet

1.5 — 6 s

Max effekt

240 W

Bommar för
högfrekvent användning

FAACs bommar är en smidig vägavskiljare och används vid områden där tillträdet kan behövas kontrolleras på ett eller annat sätt. 

Bommarna styrs med smart teknologi med sensorer som automatiserar öppningen och stängningen. Ett tidseffektivt sätt, med andra ord.

Magnetic Access
Pro / Pro-L

Magnetic Access Pro och Access Pro-L erbjuder mångsidig och kostnadeffektiva lösningar för att kontrollera tillträde till publika platser, företagsparkeringar och många andra applikationer.

Bomlängd

3.5 m / 6 m

Bomrör

Rektangulärt

Användningsfrekvens

100%

Öppningstid / Hastighet

1.3 sek / 4 sek

Max effekt

95 W / *

Magnetic Access
XL2 / XXL

Magnetic Access Pro XL2 och XXL är det perfekta valet för mer avancerad kontroll av tillträde för exempelvis avstängning av extra breda infarter eller multipla filer.

Bomlängd

8.5 m / 10 m

Bomrör

Rektangulärt

Användningsfrekvens

100%

Öppningstid / Hastighet

6 sek / 8 sek

Max effekt

17 W / 30 W

FAQ bommar

Bommar används av olika skäl, inklusive trafikkontroll, säkerhet och tillträdeskontroll. De kan användas för att reglera och begränsa fordonsflödet på vägar, parkeringsplatser eller andra offentliga platser. Bommar används också för att skydda privat egendom eller säkerhetsklassade områden från obehörig åtkomst.

Se våra senaste inlägg på Facebook

En typisk bom är ansluten till ett mekaniskt eller elektroniskt system. Mekaniska bommar kan vara fjäderbelastade eller manuellt styrda, medan elektroniska bommar vanligtvis styrs av sensorer, fjärrkontroller eller annan automatisk teknik. När en behörig person eller fordon närmar sig bommen, kan den öppnas genom att använda en nyckel, fjärrkontroll, kortläsare eller en annan identifieringsmetod.

Det finns olika typer av bommar beroende på deras syfte och funktion. Vanliga typer inkluderar:

  • Vägbommar: Dessa används för att reglera trafiken på vägar, parkeringsplatser och andra platser där fordonstrafik behöver kontrolleras.
  • Säkerhetsbommar: Dessa används för att begränsa åtkomsten till säkerhetsklassade områden, såsom militära baser eller privata anläggningar.
  • Parkeringsbommar: Dessa används för att reglera parkering och begränsa åtkomsten till parkeringsområden.
  1. Trafikkontroll: Bommar hjälper till att reglera och styra fordonsflödet på vägar, parkeringsplatser och andra platser. Genom att öppna och stänga bommen kan man kontrollera antalet fordon som får passera på en viss plats. Detta bidrar till att förhindra trafikstockningar och skapa en mer organiserad trafikmiljö.

  2. Säkerhet: Bommar används ofta för att skydda privat egendom och säkerhetsklassade områden från obehörig åtkomst och intrång. Genom att ha en fysisk barriär i form av en bom kan man begränsa och kontrollera vem som får komma in på en plats. Detta hjälper till att upprätthålla säkerheten och skydda mot potentiella hot eller brott.

  3. Tillträdeskontroll: Bommar möjliggör effektiv tillträdeskontroll till olika platser. Genom att använda olika identifieringsmetoder, som nycklar, fjärrkontroller, kortläsare eller biometriska system, kan man säkerställa att endast behöriga personer eller fordon får passera bommen. Detta är användbart för att säkerställa att endast anställda, boende eller besökare med tillstånd kan komma in på en plats.

  4. Skydd av egendom: Bommar används för att skydda privat egendom, såsom bostäder, företag eller industriområden. Genom att ha en bom som begränsar åtkomsten kan man förhindra obehöriga personer eller fordon från att komma in på området och potentiellt orsaka skador, stöld eller vandalisering.

  5. Organiserad parkering: Bommar används även för att reglera parkering på platser som parkeringsgarage eller betalparkeringar. Genom att använda bommar kan man begränsa antalet fordon som kan parkera på en viss plats och säkerställa att endast betalande kunder eller behöriga användare får tillgång till parkeringsområdet.

Sammanfattningsvis bidrar användningen av bommar till trafikkontroll, säkerhet, tillträdeskontroll, skydd av egendom och organiserad parkering. Dessa fördelar hjälper till att skapa en mer ordnad och säker miljö på olika platser och bidrar till att upprätthålla effektiviteten och säkerheten.

FAAC är en välkänd tillverkare av högkvalitativa och pålitliga bommar för olika tillämpningar inom tillträdeskontroll och fordonsreglering. Företaget har en lång historia av att producera innovativa och pålitliga lösningar för att möta behoven hos både privata och offentliga sektorer.

FAACs bommar är kända för sin tekniska precision och pålitlighet. De erbjuder ett brett utbud av bommar som kan anpassas för att passa olika miljöer och krav. Oavsett om det handlar om att reglera trafikflödet på en parkeringsplats, säkerställa säkerheten vid en industriell anläggning eller kontrollera åtkomsten till en bostadsanläggning, har FAAC en bom som kan möta behoven.

En av de framstående funktionerna hos FAACs bommar är deras höga prestanda och hållbarhet. Tillverkade av robusta material som stål och aluminium, är FAACs bommar konstruerade för att klara av tuffa väderförhållanden och frekvent användning. Deras konstruktion och mekaniska system är utformade för att säkerställa en jämn och pålitlig funktion över tid.

FAACs bommar erbjuder också flexibilitet och anpassningsbarhet. De kan utrustas med olika tillbehör och tillägg för att möta specifika behov, såsom fordonsdetektorer, kortläsare eller kameraövervakningssystem. Dessutom kan de integreras med befintliga tillträdeskontrollsystem för att skapa en heltäckande lösning för säkerhet och reglering.

Utöver deras tekniska fördelar, erbjuder FAAC även användarvänlighet och bekvämlighet. Bommar kan enkelt styras via fjärrkontroller, tryckknappar eller andra identifieringsmetoder. FAACs bommar är utformade för snabba öppnings- och stängningstider, vilket minskar väntetider och möjliggör en smidigare och effektivare trafikflöde.

Säkerhet är en viktig aspekt när det gäller tillträdeskontroll, och FAACs bommar tar detta på allvar. De är utrustade med säkerhetsfunktioner som fotoceller och hinderdetekteringssystem för att förhindra olyckor och skador. Dessutom har de inbyggda skyddssystem för att förhindra överbelastning eller skador vid eventuella hinder.

Sammanfattningsvis erbjuder FAACs bommar pålitlighet, prestanda, anpassningsbarhet och säkerhet. Deras produkter har etablerat sig som en pålitlig lösning inom tillträdeskontroll och fordonsreglering och används i olika miljöer runt om i världen. Med sin tekniska kompetens och innovativa tillvägagångssätt fortsätter FAAC att vara en ledande aktör inom bomteknologi och bidrar till att skapa en säker miljö.