Om Wellsec

Wellsec Blogg

Underhåll av fönster – hur gör man?

Underhåll av fönster – hur gör man?

För att underhålla ett fönster och hålla det i gott skick rekommenderas följande åtgärder:

 1. Rengör fönstret regelbundet både på insidan och utsidan. Använd en mild rengöringslösning och en mjuk trasa eller svamp. Undvik starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel som kan skada ytan på fönstret.
 2. Inspektera tätningarna runt fönstret och se till att de är i bra skick. Om du upptäcker sprickor eller skador bör tätningarna bytas ut för att förhindra luft- och vattenläckage.
 3. Om fönstret har rörliga delar, som gångjärn eller skjutbara mekanismer, kan det vara bra att smörja dem med jämna mellanrum för att säkerställa smidig och problemfri funktion.
 4. Kontrollera glaset regelbundet för eventuella skador eller sprickor. Om du upptäcker några problem bör du åtgärda dem så snart som möjligt för att undvika ytterligare skador och energiförlust.
 5. Om fönstrets ram är målad kan det vara nödvändigt att måla om den för att skydda mot väderpåverkan och förlänga dess livslängd. Se även till att försegla eventuella sprickor eller fogar runt fönstret för att förhindra läckage och luftinfiltration.
 6. Se till att hålla området runt fönstret rent och fritt från skräp och växtlighet. Detta hjälper till att förhindra att smuts och fukt samlas på fönstret och kan leda till skador eller försämrad funktion.

Genom att följa dessa underhållstips kan du hålla dina fönster i gott skick och förlänga deras livslängd samtidigt som du bibehåller deras funktion och estetiska utseende. Ta del av våra olika fönstertyper här.

Följ oss gärna på Facebook för fler uppdateringar.

Underhåll av fönster

Hur vet man när det är dags att byta ut en fönster?

Det finns flera indikationer som kan tyda på att det är dags att byta ut ett fönster. Här är några tecken att hålla utkik efter:

 1. Om fönstret har allvarliga skador, som sprickor i glaset eller skadad ram, kan det vara dags att byta ut det. Skador kan påverka fönstrets funktion, energieffektivitet och säkerhet.
 2. Om du märker att det kommer in drag genom fönstret eller att det är svårt att hålla en konstant temperatur i rummet, kan det indikera att fönstret inte är tillräckligt tätt. Luftläckage kan leda till energiförlust och ökade uppvärmnings- eller kylkostnader.
 3. Om fönstret läcker in vatten när det regnar kan det vara ett tecken på att tätningarna har försämrats eller att fönstret är i dåligt skick. Vattenläckage kan orsaka fuktproblem och skador på interiör och väggar.
 4. Svårigheter att öppna och stänga: Om fönstret är svårt att öppna eller stänga kan det vara ett tecken på att mekanismen eller gångjärnen är slitna eller defekta. Det kan vara både ett funktionsproblem och en säkerhetsrisk i händelse av en nödsituation.
 5. Om du upplever att ljud utifrån kommer in i rummet trots att fönstret är stängt, kan det indikera att fönstret inte är tillräckligt ljudisolerat. Det kan vara värt att överväga att byta ut fönstret mot en mer ljudisolerande modell.
 6. Om du märker att dina energikostnader har ökat och att rummet är svårt att hålla varmt eller kallt, kan det vara ett tecken på att fönstret inte är tillräckligt energieffektivt. Att byta till ett mer energieffektivt fönster kan bidra till att minska energiförbrukningen och sänka kostnaderna på lång sikt.

Det är alltid bäst att rådfråga en professionell fönsterinstallatör eller hantverkare för att bedöma fönstrets skick och få rekommendationer om byte. De kan inspektera fönstret noggrant och ge dig rätt vägledning baserat på dess skick och dina specifika behov.

Fun fact om fönster:

Visste du att världens största fönster är beläget i Dubai? Det kallas “Dubai Frame” och är en ikonisk turistattraktion i staden. Fönstret sträcker sig över hela längden av en enorm ram som mäter 150 meter i höjd. Det ger besökare en hisnande utsikt över stadens skyline och är ett imponerande exempel på modern arkitektur och design.

 

Underhåll av fönster – hur gör man?

Vi har fler inlägg

Mer att utforska