Om Wellsec

Kvalitet och miljö

Vi kombinerar högklassig hårdvara, den senaste tekniken inom IT med erkända produkter från globala varumärken inom säkerhet.

Kvalitet och miljö

Vårt ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det innebär att vi har ett aktivt ledningssystem där vi ständigt arbetar med att förbättra våra processer.