Polisen hittar stöldgods med hjälp av MärkDNA

Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att kunna styrka vem de tillhör. Nu finns det en modern stöldskyddsmärkning som dessutom är osynlig för blotta ögat men syns om det belyses med UV-ljus.

Mitt i_Tyresö_SmartDNAPolismyndigheten i Stockholms län satsar på att stärka det brottsförebyggande arbetet genom att på försök introducera MärkDNA till privatpersoner. Bland annat kommer tre bostadsområden, Danderyd, Lidingö samt Tyresö att delta i ett försök att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostaden. Dessa tre områden har under en tid varit utsatta för inbrott och valts ut som bostadsområden som får prova på MärkDNA.

Även samtliga polisbilar i länet kommer att utrustas med UV-lampor. Dessa specialficklampor ska användas för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods.

SmartDNA även för företag

Många företag har dyrbar utrustning som riskeras att stjälas. Datorer, verktyg, maskiner, material i containers och lagerlokaler är många gånger enkelt och tämligen riskfritt att stjäla. Att stöldmärka dessa objekt med SmartDNA ger ägaren fördelen att de fortsätter att vara spårbara.

Mer information om produkten finner du under fliken Produkter/SmartDNA

Källa: Polisen.se