Om Wellsec

Wellsec AB grundades 2008 av Mathias och Anita Esselström med syfte att leverera trygga integrerade säkerhetslösningar för tillträden inom bygg- och fastighetssektorn. Sedan starten har Wellsec levererat ett flertal större avancerade säkerhetssystem till bland annat till Norra Djurgårdsstaden där det planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Wellsec skiljer sig markant från de flesta andra leverantörer av grindlösningar. Vi har personal med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, IT branschen och tillverkningsindustrin. När andra fokuserar på att leverera en pusselbit i kedjan tar vi ett helhetsansvar för funktionen och systemet. Vi knyter ihop hårdvaran med passagesystem, logistiksystem för effektiva flöden, systemövervakning, service etc. 

Vi tror också att god kvalitet lönar sig i längden. Vi säljer enbart grindar som är kontrollerade av ett externt kontrollorgan enligt EN 13241-1. Och våra grindar är utvecklade med utgångspunkt att ge kunden en snabb grind med många år av bekymmersfritt användande. På samma sätt väljer vi enbart god kvalitet på andra delkomponenter som styrelektronik och IT utrustning.

Sedan 2016 har vi egen mekanisk verkstad och utför produktion och service i egna lokaler. 

Wellsec har egen utveckling av elektronik och mjukvaror

 

VISION

Vi ska tillhandahåll säkerhetslösningar som med enkla medel gör att användaren erbjuds en säkerhetsmedveten entreprenad. Wellsecs organisation byggs för att kunna erbjuda system-support, service, utbildning och leverans av tillträdessystem inom bygg- och anläggnings-branschen i Sverige.