Avancerade säkerhetssystem

Norra Djurgårdsstaden

Vi har på uppdrag av Stockholm Stad utvecklat och levererat ett komplett system för passage- och logistikkontroll av transporter till området. Hittills har vi levererat ett 30- tal grindar. Projektet kommer hålla på många år framåt och vi står för service på grindar och vidareutveckling av det framgångsrika logistiksystemet.


Urban Escape – Gallerianområdet i Stockholm

Vi har utvecklat och levererat ett komplett system för passage- och logistikkontroll av transporter till området. Projektet kommer hålla på många år framåt och vi står för service på grindar.


KVV8 – Värmekraftverk i Stockholm

Wellsec har levererat grindar och passagesystem.