Kunder med Contractor ID06

Einar Mattson Byggnads AB
 • Ombyggnation – Vällingby Parkstad
  De två kontorsbyggnaderna I Vällingby Parkstad ska bli hyresrätter och byggs om på uppdrag av fastighetsägaren Alecta.

Peab Bostad
 • Ombyggnation – RÅCK16, Vällingby Parkstad
  Ett kulturmärkt hus från en av de stora epokerna inom svensk arkitektur förvandlas till ett unikt boende i Vällingby Parkstad.

Servistik
 • Nyproduktion – Norra Djurgårdsstaden
  Det gemensamma bygglogistikcentret försörjer samtliga byggarbetsplatser i projektet med resurser som transportstyrning med trafiklots, arbetsplatsplanering, kort och långtidslagring av byggmaterial, samlastning och distribution med miljöanpassade hybridfordon, gemensam avfallshantering med mera.

Våtrumsteknik
 • Stambyte med kvarboende
  – Kv Klockbojen – Lidingö, 68 lägenheter.

Kungsböle Bygg
 • Ombyggnation – Akalla