Infobric passagesystem

Risk för olyckor och stöld minimeras när byggarbetsplatsen inhägnas. I entreprenader och vid nyproduktion där ID06-baserat passagesystem används får endast godkänd personal tillträde till området. Tillträdesrättigheter inom byggområdet styrs enkelt av plats- och ledningspersonal, projektledare eller logistikansvarig.

Systemet gör att det blir enkelt att skydda materialbodar, byggbaracker, rotationsgrindar, motoriserade leveransgrindar och maskiner. Samtliga tillträden hanteras i samma system som ger godkända elektroniska närvarounderlag och rapporter till Skatteverket.

Infobric_Byggarbetsplats_img

Spridd verksamhet
Är verksamheten spridd över landet, mobila utrymmen eller har behov av mycket skiftande personal? Realtidssystemet Infobric Ease hanterar samtliga objekt oavsett om de är ”rullande”, står i skogen eller finns i storstaden. Administrationen sker över internet från valfri dator. Dess infrastruktur gör hanteringen geografiskt oberoende.