EssLogic – Avancerade grindsystem

EssLogic – Avancerade grindsystem
För logistikcentrum, komplexa byggarbetsplatser och andra säkerhetszoner med höga krav.

Att bevaka en byggarbetsplats eller annan säkerhetszon kostar mycket pengar. Inte minst personal som bevakar och reglerar passager medför stora kostnader. Wellsecs avancerade grindsystem EssLogic använder den senaste tekniken inom passagesystem, kameraövervakning och bildanalys för att höja säkerheten och samtidigt kraftigt minska driftskostnaderna. En avancerad grindlösning från Wellsec är ofta intjänad på mindre än ett år.

Det byggs mycket i och kring våra storstäder. Ofta är ytorna för lagerhantering, lossning och lastning kraftigt begränsade. Om det inte finns någon genomtänkt struktur på transporter blir det lätt kaos vid lossningsplatserna. Wellsec har tillsammans med bland andra Stockholms Stad tagit fram ett helt nytt logistiksystem med tidsstyrd lossning och lastning på individnivå. Systemet har fungerar över förväntan och genererat stora vinster ekonomiskt och miljömässigt.

Vid många stora byggarbetsplatser vistas allmänheten väldigt nära farliga maskiner och fordon. EssLogic minimerar antalet personer i de farliga områdena och förhindrar att personer som inte har utbildning eller behörighet kommer in på området.

Basen i Wellsecs avancerade grindsystem är en snabbvikgrind för fordon och en rotationsgrind för personer. De finns i olika varianter och kan anpassas efter kundens önskemål och projektets speciella förutsättningar. Grindarna är monterade på en basplatta redan från vår fabrik. Det innebär att de är nyckelfärdiga och kan vara i drift direkt vid leverans. Vi vet att kvalitet lönar sig i längden. Framför allt för kunderna som minimerar antalet avbrott i verksamheten. Vi säljer därför bara grindar av högsta kvalitet där vi vet att produkterna håller längre än andra alternativ på marknaden.

Intelligensen i EssLogic är uppbyggd av sensorer och datorer vid grindarna och ett övergripande datorsystem som kopplar samman de olika logikmoduler man väljer att använda. Även här använder vi bara produkter av högsta klass och tillförlitligheten är mycket hög. Ett centralt övervakningssystem håller koll på utrustningen och skickar information om tex yttre åverkan och servicebehov.

Wellsec anpassar IT lösningen efter varje kunds behov. Om det är logistikflöden och optimering av fordonstrafik som är viktigast så har vi en lösning för det och är det personsäkerhet och övervakning så har vi en annan lösning för det. Vi använder tekniska lösningar både för att proaktivt styra trafiken och för att detektera överträdelser.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur EssLogic kan lösa dina utmaningar.