Verksamhetspolicy

Wellsec AB har som mål att vara våra kunders naturliga val när de behöver avancerade säkerhetslösningar för trafikstyrning, logistikstyrning och övervakning.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete genom att upprätthålla hög kompetens, välja rätt material och rätt utförande i ett nära samarbete med kunder, kravställare och leverantörer.

Vi ska bevaka och följa gällande lagstiftning samt förebygga förorening av mark, luft och vatten. Vi strävar efter ett minska miljöpåverkan från våra leverantörer, material, transporter och vårt avfall.

Wellsec vill skapa ett vänligt och trevligt arbetsklimat och ha en motiverad personal genom att vara lyhörda för medarbetares förslag och önskemål samt förebygga risker i arbetsmiljön. Vårt mål är att ingen ska må dåligt på jobbet på grund av skadlig stress eller kränkande särbehandling.

Denna policy antogs av Wellsec AB den 12 maj 2016.
Mathias Esselström
VD Wellsec AB