Kvalitet & miljö

 

Vårt ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 utgåva 2. Det innebär att vi har ett aktivt ledningssystem där vi ständigt arbetar med att förbättra våra processer.

Kvalitetscertifierat

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar så hör av dig till oss!