SLR Låsmästaren skriver om Contractor

Publicerat i SLR Låsmästaren 4 | 2012

nyhet_lasmastaren

I mitten av september bjöds fackpressen och speciell inbjudna till en informationsträff runt brottslighet inom byggindustrin.

Temat var ”Går det att få ekonomi i säkerhets- och trygghetsfrågor när branschen hotas av organiserad brottslighet och korruption?”

Läs artikeln här

1:a på topplistan

Publicerat i Byggindustrin nr 32 | 2012 – Sveriges ledande byggtidskrift

Nu är Phoniro Systems nyckelfria låssystem Contractor integrerat med ID06. Systemet passar till exempel för byggarbetsplatser, byggbodar och lägenheter som ska renoveras. Passersystemet består av knappsatser och låsenheter.  Läs mer