Einar Mattsson gästar oss på Bostadsrättsmässan

Träffa representanter från Einar Mattsson i vår monter C:22!

Under mässan gästas vi av en av våra kunder, Einar Mattsson. De har länge arbetat med stambyten på uppdrag av såväl privata fastighetsägare som kommunala bolag och bostadsrättsföreningar. De är vana vid kvarboende och använder Phoniro Contractor för inpassering utan nycklar till lägenheterna. Det underlättar och bibehåller tryggheten för de kvarboende under stambytesprojektet.

 

 

 

 

 

 

 

Byggindustrin skriver om ID06-containerlåsen

Publicerat i BYGGINDUSTRIN 35 | 2013

Artikel Byggindustrin

Stölder ur byggcontainrar är ett stort problem och kostar byggbolagen årligen stora pengar. Det flesta stölderna sker dagtid när containern är olåst och obevakad. Maskiner, verktyg, mätinstrument med mera för flera hundratusen kronor kan i ett nafs vara borta. Hänglås på containern i all ära, men få orkar låsa hänglåset efter sig varför dörren oftast lämnas öppen.

Byggindustrin skriver i en artikel om vårt pågående test tillsammans med Lambertsson.

Läs artikeln i sin helhet här.

Phoniro lanserar nytt nyckelfritt ID06-containerlås tillsammans med Safetron och Wellsec

Svinn och ineffektivitet står idag för upp till 25% av byggkostnaden. Användning av ID06 hjälper till att minska svinnet. Tidigare var det svårt att sköta containerlåsning elektroniskt. Phoniro lanserar tillsammans med Safetron och Wellsec ett kostnadseffektivt ID06-containerlås som kan automatlåsa och hanteras på distans. ID06-låset gör det möjligt att spara onödiga materialförluster och tidsspillan. Läs mer