Lagförslag för närvaroliggare i byggbranschen

Finansdepartementet presenterade den 12 februari 2014 ett lagförslag om närvaroliggare i byggbranschen. Förslaget innehåller bland annat en anmälningsskyldighet till Skatteverket i samband med byggstart från alla företag som ska vara på byggarbetsplatsen samt att en daglig närvaroförteckning ska föras inom projektet och skickas till Skatteverket varje månad. Läs mer

Viktigt vid beställning av ID06-kort

Sveriges Byggindustrier, BI, arbetar ständigt med att förbättra systemet kring ID06 och försvåra för felaktigt användande eller missbruk av systemet. Nedan följer ett förtydligande kring regelverket och information om regler som gäller vid beställning av ID06-kort. Läs mer