Kontroll av ID06-kort

Alla ID06-kort som utfärdats av PAS Card återrapporteras till Sveriges Byggindustriers spärrdatabas. Databasen utgör grunden för kontroll av giltiga respektive ogiltiga kort. Ett ID06-kort kan vara ogiltigt av två anledningar. Antingen är de spärrade av någon anledning eller så har kortet passerat sin giltighetstid.

Spärrade kort
Ett kort kan vara ogiltigt på grund av att beställaren på företaget har spärrat kortet. Anledningen kan vara att kortinnehavaren har slutat eller att kortet har tappats bort. Ett borttappat kort som har spärrats måste återaktiveras för att vara giltigt igen. Spärr och återaktivering av kort kan endast beställaren hos det aktuella företaget göra. PAS Card som kortleverantör spärrar inte några kort.

Ogiltiga kort
Ett kort blir ogiltigt när giltighetstiden har gått ut. Giltighetstiden finns skrivet till vänster om personfotot på kortet och information finns även lagrat i kortets chip. När ett kort är på väg att passera sin giltighetstid är det viktigt att beställa ett nytt kort till kortinnehavaren. PAS Card skickar med jämna mellanrum ut information till sina kunder om vilka kort från tidigare beställningar som närmar sig slutet av giltighetstiden.

ID06-kortkoll-b300Kontroll av kort
Det finns flera sätt att gå till väga för att kontrollera ett kort:

Gå in på Sveriges Byggindustriers sida ID06.se och kontrollera kortet

Kontrollera kortet på PAS Cards hemsida

PAS Card har också lanserat en app som inkluderar funktionen kortkontroll. Appen kan vem som helst ladda ner och det krävs inga inloggningsuppgifter för att genomföra en kortkontroll. Kunder till PAS Card kan också lägga beställningar av kort via appen. Läs mer om appen här.

Källa & bild: PAS Card